settings

Thursday, January 27, 2011

فعل مضارع مجزوم


فعل مضارع مجزوم

السكون -

: الحذف-

( بحذف حرف العلة (ا,و,ي -
معتل اخر

: مثال
يسعى - يسعَ
ُيدعو- يدع
يمشي - يمشِ

بحذف حرف النون -


أنواع الكلام
الكلام : هو اللفظ المركب, المفيد بالوضع

: وأقسامه ثلاثة

اسم -

:اسم يعرف, بالحفض, تنوين, ال

حرف الحفض وهي : من, إلى, عن, على, في, وربَّ, والباء, كَ, لِ

حرف القسم : و, ب, ت -


فعل -

والفعل يعرف : بِقد, والسين, سوف, تاء التأنيث الساكنة


حرف جاء لمعنى -

(الحرف : ما لا يصلح مع دليل الاسم (الحفض, تنوين, ال ) ولا دليل فعل (قد, س, سوف, ت

Saturday, January 15, 2011

BERSAMA DAN BERSATU~


المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه
(Seseorang manusia perlu kurangkn bersendirian, banyakkn bersaudara)

~ One for all, All for one~

~
Sesungguhnya seorang muslim itu, Apabila berjalan di jalan Dakwah,
Ia tidak berjalan dengan hatinya sahaja,
Bahkan dibawa bersama hati saudaranya,
Justeru itu, Setiap pahala yang didapati sepanjang perjalanannya,
pasti akan terbias untuk saudara perjuangannya. - Mustafa Masyur -

~ Anda hanya sebotol air mineral, sedang orang lain juga sebotol air mineral. Ramai-ramai kita jadi sebaldi air!

~ kita semua adalah manusia dan manusia itu adalah kita~

"Jadilah seperti Matahari dalam memberi ilmu dan kebaikan.Jadilah seperti malam yang gelap dalam menutup keaiban orang dalam gelap. Tidak kira orang itu baik atau tidak, tapi kita tutup juga aibnya. Barangsiapa menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di Padang Mahsyar kelak. Jadilah speerti Bumi dalam Ketaqwaan.Walaupun bumi ini dipijak oleh berjuta-juta manusia setiap hari, tetapi ia masih sudi merelakan dirinya dipijak. Jadilah seperti bumi dalam hal-hal Ketaqwaan."

Friday, January 14, 2011

“Jadikan Yang Terbaik Agar Lebih Baik”To Make The Better Best...


I Pledge...

My HEAD for clearer thinking,

My HEART for greater loyalty,

My HANDS for larger service,

My HEALTH for better living,


For my organization, my community (ummah) and my country~